Senyalització provisional a Olot

TALLS DE CARRERS, RESERVES D'APARCAMNET...

Senyalitzem espais públics a on s'han de dur a terme tasques que afecten a la circulació de vehicles i vianants, ja sigui per obres, per operacions de càrrega i descàrrega, etc.
Col·loquem i retirem els senyals, seguint sempre les indicacions de la Policia Municipal.

NORMATIVA DE L'AJUNTAMENT

CAPÍTOL 4 : SENYALITZACIONS PROVISIONALS

Article 7.- 1. Els titulars d’una llicència de reserva d’espai temporal que hagin de prohibir l’estacionament o tancar algun carrer, han d’utilitzar els seus propis senyals d’acord amb les següents característiques:
a. Els senyals han d’esser normalitzats, de 60 centímetres de diàmetre les circulars, de 70 centímetres de costat les triangulars i de 60 x 60 centímetres les quadrades.
b. L’alçada mínima total serà d’1,20 metres i no podrà passar d’1,50 metres.
c. Sota els discs de prohibit estacionar, ha d’haver-hi una placa complementària de 25 x 35 centímetres on caldrà posar un full DIN A4 amb el nom de l’empresa, dia o dies d’ocupació, horari i motiu.
d. Es col·locaran de forma perfectament visible pels altres usuaris de la via pública.
e. Es demanaran per escrit amb 48 hores d’antelació a l’inici de l’obra o afectació i es farà a les oficines de la Policia Municipal o pels canals comunicatius que es puguin establir en cada moment.
f. La senyalització es posarà sempre amb almenys 24 hores d’antelació a l’obra o afectació i en el moment de posar-la caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal.
g. Els tancaments de carrers es demanaran per escrit amb 48 hores d’antelació davant les oficines de la Policia Municipal o pels canals comunicatius que es puguin establir en cada moment. Si la via és de primer ordre, és itinerari del transport públic urbà o via d’accés o sortida a un centre escolar en període i horari lectiu, la sol·licitud es farà amb 10 dies d’antelació i l’interessat ho haurà de comunicar a la premsa local per al coneixement de tots els ciutadans.
h. Cal abonar les taxes corresponents d’acord amb allò previst a les Ordenances Fiscals per ocupació de la via pública, estacionament o qualsevol altra afectació viària.
2. S’entén per senyalització provisional aquella que s’ha de posar per una obra o afectació amb una durada màxima d’una setmana. Passat aquest termini o bé per aquelles obres de llarga durada, l’interessat haurà de posar la senyalització provisional d’acord amb allò establert en els articles 5 i 6 del capítol 3 d’aquesta Ordenança.

ANNEX 1 : Quadre de sancions per infraccions a l’Ordenança Municipal de Circulació.
Art. 7.1 Infracció LLEU amb un import de 80 Euros:
Utilitzar senyals no homologats o que no compleixin amb les característiques per indicar una reserva d’espai temporal o pel tancament d’un carrer.

FER LA SOL·LICITUD A L'AJUNTAMENT

Al següent enllaç pots presentar la sol·licitud. Cal identificador digital; en cas de no tenir-ne, es pot tramitar fàcilment des del mateix lloc.
Quan hagis fet la sol·licitud i abans de tancar el tràmit, descarrega't la documentació i envia'ns-la per correu-e o per WhatsApp; ens ocuparem de posar-te els senyals.
Tingues en compte que aquest servei està sotmès a disponibilitat.

 

Fer la sol·licitud

M-2

972 26 73 96 / 636 47 60 64.
olot@m-2.cat
Ctra. de Les Tries, 53. Olot (Girona).
Google Maps Google Maps

Mapa web | Avís legal | Ús de galetes | Política de privacitat

Utilitzem galetes de tercers. Si continues navegant estàs acceptant l'ús que fem de les galetes.

Tancar Acceptar i tancar

Galetes Més Info